La Intranet de la UdL està formada per diversos espais als que únicament poden accedir els usuaris que tenen assignat un nom d'usuari a la xarxa de la UdL, prèvia autenticació. Podeu trobar més informació sobre el funcionament de la Intranet aquí