Compte d'usuari

Si no recordes el teu nom d'usuari o clau del compte de la UdL visita el Centre de gestió de credencials

Si ets un usuari extern (el teu nom d'usuari és una adreça de correu), aleshores canvia la clau mitjançant l'Eina de canvi de clau