Els continguts comencen aquí­

Directori

Ajuda Obre una finestra nova

Activació del compte

L'eina d'activació de comptes permet activar el compte d'usuari. Per poder fer-ho empleneu les dades que se us demana, on:

 • Identificador: Consisteix en la lletra del NIF en minúscules i els 7 primers dígits del DNI. P.e pel NIF: 12345678X serà: x1234567. En els casos especials (nombres de passaport,etc.) consulteu al suport de campus de l'asic quin identificador teniu.
 • Codi d'activació: És aquella paraula que vau ficar en el full de sol·licitud d'identificador de xarxa, i només és vàlida per dur a terme aquest procés.
 • Clau d'accés:
 • La clau d'accés és la principal protecció, per tant ha de ser prou segura. Per tal d'assegurar aquest accés ha de tenir mínim 6 caràcters de llargada i contenir com a mínim 3 dels 4 tipus de caràcters següents:
  • Lletres en majúscula
  • Lletres en minúscula
  • Dígits numèrics
  • Símbols de puntuació, com:! * . - ():-,
 • Clau d'accés (Verificació): Heu d'emplenar aquest camp amb la mateixa clau d'accés que el camp anterior. Aquest serveix per verificar que no us heu equivocat a l'hora de escriure la primera clau.

Un cop heu emplenat les dades, polseu sobre el botó Activa. Si heu comès algun error us ho indicarà. Si tot és correcte us mostrarà un resum amb les vostres dades.

Identificador: Codi d'activació:
Clau d'accés: Clau d'accés (verificació)